Hit (4344) K-485

Kıyametname

Yazar Adı : Ali el Ala Şeyh Ebül Hasen Ali el Ala el İsfahani İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Kıyâmetnâme

Faz­lullah-ı Hurûfinin öldürülmesini anlatan bu eserde, aynı zamanda Bektaşîliğin Hurufîlik üzerindeki etkisini gösteren "gülbank" da bulunmaktadır.

...