Hit (4179) K-438

Res­miyetü Evladil Aşere ve Ğayrihim Min Ashabi Resulillah

Yazar Adı : Ali b. Medini Ebül Hasen Ali b. Abdillah b. Cafer b. Necih es Sadi İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-16 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-20

Res­miyetü Evladil Aşere ve Ğayrihim Min Ashabi Resulillah.

Yazma nüshası Zâhiriyye Kütüphanesi'ndedir (Mecmua, nr. 27/3).

...