Hit (3901) K-399

el Mevridür Ravi fil Mevlidin Nebevi

Yazar Adı : Alai Salahuddin Halil b. Keykeldi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-11 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-24

el Mevridür Ravi fil Mevlidin Nebevi

(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5293/5, vr. 112-159).

Aynı konuya dair ed-Dürretü's-seniyye fi mevlidi hayri'l-beriyye'si de yine aynı kütüphane­de aynı mecmuanın içindedir .

(nr. 5293/ 4, vr. 94-111).

<
...