Hit (3724) K-331

Mesalibü İbn Ebi Bişr el Eşari

Yazar Adı : Ahvazi Hasan b. Ali Ebu Ali Hasen b. Ali b. İbrahim b. Yezdad el Ehvazi İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Mesalibü İbn Ebi Bişr el Eş ari

Mu'tezile, Muattıla ve zenâdıka'ya yardım etmekle suçladığı Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin hatalı saydığı görüşlerini tenkit et­mek için yazdığı eserdir.

İbn Asâkir, Eş'ariye yöneltilen bu tenkitleri Tebyînü kezibi'l-müfterî adlı eserinde cevaplan­dırıp reddetmiştir (s. 364-420).

...