Hit (2924) K-328

Kitabü Maarifir Rum

Yazar Adı : Ahvazi Ahmed b. Hüseyin Ebül Hüseyn Ahmed b. el Hüseyn el Katib el Ehvazi İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Kitabül Maarifir Rum

Bizanslılar'ın müsbet ilimlerdeki ilerlemelerini anlatan bu eseri, İstan­bul'a yaptığı bir seyahatten sonra yaz­mıştır. Bîrûnî, el-Âsârü'l-bâkıye adlı ki­tabının önsözünde bu eserden bahset­mektedir.

...