Hit (3700) K-280

Nevadirül Mahtutatil Arabiyye ve Emakinü Vücudiha

Yazar Adı : Ahmed Teymur Paşa İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-07 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Nevadirül Mahtutatil Arabiyye ve Emakinü Vücudiha

İlk defa 1919da Hilâl mecmuasında tefrika halinde, da­ha sonra Selâhaddin Müneccid tarafın­dan Beyrut'ta 1968

ve 1980'de el-Muhtâr mine'l-mahtûtâti'l-'Arabiyye fi'l-Âsitâne adıyla neşredilmiştir.

<
...