Hit (3758) K-266

Mukaddimetüs saliha

Yazar Adı : Ahmed Şemseddin İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-07 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Mukaddimetüs Saliha

Bu eserde Ehl-i sünnet, müttakiler, zâhidler, bâ­tın ulemâsı hakkında bilgi verildikten sonra şeyh ve müridlerin hallerinden bahsedilir.

Eserin sonunda rü'yetullah ile ilgili bir bölüm yer almaktadır

(Sü­leymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 438/10, Hacı Mahmud Efendi, nr. 2645/ 3; İÜ Ktp., TY, nr. 1886, 9774/3).

...