Hit (4465) K-226

Rıdvaniyye

Yazar Adı : Ahmed Rıdvan İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-04

Rıdvaniyye

914 (1508-1509) yılında tamamla­nan dinî-ahlâkî konulu bu mesnevi, şa­ir tarafından 2080 beyit olarak bildirilmiştir.

Süleymaniye Kütüphanesin­deki bili­nen tek yazmasında 1743 beyit bulun­maktadır.

<
1.Yazma : Yazma Isim (TR) : Rıdvaniyye / Yazma Isim (AR) : / Ebat : standart / Kütüphane Adı : Süleymaniye Kütüphanesi / Kütüphane Bölümü : Hacı Mahmud Efendi / Demirbaş No : 3330 / Yazım Tar. : / Yazma Dili : Osmanlıca / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...