Hit (3932) K-225

Hüsrevi Şirin

Yazar Adı : Ahmed Rıdvan İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-04

Hüsrevi Şirin

Şeyhî ve Nizâmî'nin aynı addaki eserlerinden faydalanılarak 907 (1502) yılında tamamlanan eser, şairin ifadesi­ne göre 6308 beyittir.

Ancak Berlin yazması 4946, Gotha nüshası ise 5700 beyit kadardır.

Rıdvan mahlaslı iki yaz­ması Gotha ve Berlin kütüphanelerinde bulunmaktadır (bk. bibi. W. Pertsch).

Ha­yatî mahlasını taşıyan iki nüshadan bi­ri Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde , diğeri Hasan Özdemir'in hususi kütüp­hanesinde bulunmaktadır,

1.Yazma : Yazma Isim (TR) : Hüsrevi Şirin / Yazma Isim (AR) : / Ebat : standart / Kütüphane Adı : Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi / Kütüphane Bölümü : Agâh Sırrı Levend Yazmaları / Demirbaş No : 369/4 / Yazım Tar. : / Yazma Dili : Osmanlıca / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...