Hit (3232) K-219

Siracül Vehhac fi Leyletil Mirac

Yazar Adı : Ahmed Muhtar Efendi Giritli İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Siracül vehhac fi leyletil mirac

Abdül-kâdir-i Geylâninin eserinden yapılmış olan bu tercümede mi'rac mucizesi tasavvufi açıdan ele alınmaktadır (İstanbul 1312).

<
...