Hit (5140) K-208

Tefsirül Kuranil Azim

Yazar Adı : Ahmed Muhammed Sakir Ahmed b. Muhammed Şakir İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Tefsirül Kuranil Azim (İbn Kesîr).

Bu kitabı Umdetü't-tefsîr adıyla ihtisar etmiş, on cüz halin­de yayımlamayı düşündüğü halde ancak beş cüzü basılabilmiştir (Kahire 1956-1957)

Eserdeki hadislerin senedlerini zikretmemiş, zayıf ve İsrâilliyat'a dair olan rivayetlerle mükerrer rivayetleri, ayrıca fıkıh ve kelâma dair bazı tefer­ruatı terketmiştir.

<
...