Hit (3463) K-200

en Nizamül Has li Ehlil İhtisas

Yazar Adı : Ahmed er Rifai Seyyid Ahmed b. Ali İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

. en-Nizâmü'l-hâs li ehli'l-ihtisas.

Kaynaklarda adı geçmeyen bu eserin üslûbundan Ahmed er-Rifâî’nin sohbetlerinden derlendiği anlaşıl­maktadır. Tasavvufî mev'iza ve nasihatlardan meydana gelen eser el-Hikem ve Erbaûne hadisen ile birlikte yayım­lanmıştır (Şam, ts., s. 57-92).

Türkçe'ye ilk tercümesi Mehmed Nâzım tarafın­dan yapılan eserin (İstanbul 1328), yeni bir tercümesi Hak Yolcusunun Düs­turları adıyla yayımlanan kitap içinde­dir (s. 103-189).

...