Hit (3248) K-199

Haletü Ehlil Hakika Maallah

Yazar Adı : Ahmed er Rifai Seyyid Ahmed b. Ali İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Hâletü ehli'l-hakika ma'allâh.

Yukarıda geçen kırk hadisin şerhi­dir. 549 (1154) yılı Receb ayından itiba­ren her perşembe günü bir hadisin ta­savvufi şerhini yaptığı sohbetlerinde tu­tulan notların, müridlerinden Ebû şücâ' b. Menhec tarafından derlenmesin­den meydana gelmiştir (Mısır 1315, Ha­lep 1962).

Tasavvuf ve hadis münasebeti bakımından dikkat çekici olan bu eser, Onların Âlemi adıyla Türkçe'ye tercü­me edilmiştir (trc. Abdülkadir Akçiçek, İs­tanbul 1964).

...