Hit (2992) K-193

Yevmül İslam

Yazar Adı : Ahmed Emin b. İbrahim et Tabbah İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Yevmül İslam (Kahire 1952)

Bu ese­rinde, ikbal günlerinde müslümanların gayri müslimlere yaptıkları muameleye karşılık bugün onların müslümanlara yaptıklarını dile getirmekte ve İslâm dünyasının gerileme sebepleri ile kal­kınma çarelerini münakaşa etmektedir. Eser Abdülvehhap Öztürk tarafından İs­lâm'ın Bugünü adıyla Türkçe'ye tercü­me edilmiştir (Ankara 1977)

<
...