Hit (6352) K-190

Fecrul İslam

Yazar Adı : Ahmed Emin b. İbrahim et Tabbah İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Fecrul İslam (Kahire 1928),

Duha'l-İslâm (l-HI, Kahire 1933-1936)ve Zuhrü'l-İslâm'dan ([-IV. Kahire 1945-1955) oluşan sekiz ciltlik se­ri halindeki eserinde, başlangıcından IV. (X.) asra kadar İslâm medeniyet ve kül­tür tarihini tahlilî ve tenkidî bir şekilde ele alıp incelemiş, İslâmî ve tarihî konu­lardaki görüşlerinin birçoğunu bu kitap­larında ortaya koymuştur. Fecrü'l-lslâm, Abbas Halil İkdam tarafından Pertev-i îslâm adıyla Farsça'ya (Tahran 1315/ 1930), Ahmet Serdaroğlu tarafından da Fecrül-tslâm adıyla Türkçe'ye (Ankara 1976) tercüme edilmiştir. Kadir Zâkirî Ugan'ın Fecrü'l-îslâm ve Duha'l-îslâm tercümeleri ise henüz basılmamış olup Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

...