Hit (3660) K-179

Şemsiyye

Yazar Adı : Ahmed Bican İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-30 Güncelleyen : /2008-06-30

Şemsiyye.

Melhame veya Bostânü'l-hakâyık adıyla da anılan Ahmed Bîcan'ın bu eseri, babası Yazıcı Salih'in aynı adı taşıyan mesnevi tarzındaki manzumesinin nesre çevril­miş şeklidir. Astroloji, astronomi ve me­teoroloji ile ilgili ve yer yer orijinalindeki bazı beyitleri de ihtiva eden eser 870 (1466) yılında tamamlanmıştır.

Yılın on iki ayı itibariyle on iki babda her ayın yirmi beş nişanı üzerinde durulur. Her ayın ilk ve diğer günlerinde, güneş veya ay tutulduğunda, güneş veya ay hâlelendiğinde, yeni ay, yıldız kayması, şim­şek görüldüğünde, fazla yağmur, do­lu, kurbağa yağdığında, zelzele vb. şey­ler olduğunda, bazan "Rum iklimi", "Acem diyarı" diye yer belirtilerek bil­hassa kıtlık, bolluk, ucuzluk, pahalılık, barış, savaş, hastalık, sağlık gibi şeyler­den hangilerinin meydana geleceğine işaret edilir.

<
...