Hit (1879) K-1630

Meclis min Mecalisi Şemsil Eimme el Halvani fi Sıfati Eşratis Saa ve makamatil kıyame

Yazar Adı : Halvani İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-21 Güncelleyen : /2015-06-23

Meclis min mecâlisi Şemsi’l-e’imme el-Halvânî fî sıfati eşrâti’s-sâ’a ve makamâti’l-kıyâme

İki nüshası tesbit edilen eserin Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki yazmada (Esad Efendi, nr. 1446/3, vr. 43a-73b) bu şekilde kaydedilen adı Bibliothèque Nationale’deki nüshada (nr. Arabe 2800, vr. 442b-465b) Sıfatü eşrâti’s-sâ’a ve makamâti’l-kıyâme olarak geçer. Kitabın başında verilen bilgiden anlaşıldığına göre Halvânî’nin imlâ ettirdiği bu eser, talebesi Serahsî tarafından düzenlenmiştir. Bundan dolayı Kâtib Çelebi (Keşfü’z-zunûn, II, 1079), Brockelmann (GAL Suppl., I, 638) ve Muhammed Hamîdullah (İA, X, 503-504) eseri Serahsî’ye nisbet etmişlerdir. Nitekim sadece Paris nüshasını gören Zeki Sarıtoprak da kitabı Serahsî’ye nisbet ederek Sıfatü eşrâti’s-sâ’a adıyla yayımlamıştır (Kahire 1414/1993).

...