Hit (1340) K-1616

en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme

Yazar Adı : Mustafa Sabri (Şeyhülislam) İlim Dalı :
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00

en-Nekîru alâ Münkiri’n -Ni’meti Mine’d-Dîn ve’l-Hilâfeti ve’l-Ümme

Bu kitap 235 sayfalık orta hacimde bir eserdir. Mustafa Sabri Efendi bu eserini Türkiye’de hilafetin ilga edilmesinden çok kısa bir sure önce 7 Şubat 1924’de kaleme alarak aynı yıl Beyrut’ta basıldı. Bu eser aynı zamanda Mustafa Sabri’nin Arapça yazdığı ilk eserdir. Eser daha sonra Muhammed Hüseyin‘in tanıtımı ve Hasan es-Semahi Sevidan’ın da tashih ve ilaveleriyle Beyrut’ta 1991 yılında ikinci kez basıldı.

Ayrıca Mustafa Hilmi tarafından 1984’de kitabın içeriğini konu alan bir master çalışması yapıldı. Oktay Yılmaz tarafından da “Hilafetin İlgasının Arka Planı” Türkçe’ye cevrilerek 1998 yılında basıldı.
Bu kitap İslam siyasi düşüncesi ve çağdaş İslam tarihi acısından önemli bir eserdir. Cumhuriyetin ilk yıllarına ait siyasi, sosyal ve askeri birtakım gizli konulara açıklık getirir. Özelikle İslam hilafeti meselesini siyasi olarak derinlemesine tahlil eder. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, İslam alemini Kemalist hükümetin yanlışlıklarından sakınmaya ve Mısırlılar da bu hükümetin kötü niyetlerine karşı uyarmaktadır. Mustafa Sabri Efendi bu bölümün alt başlıklarında İttihatçılar’ın ve Kemalistler’in düşüncelerini, Türk ırkçılığı yapıp İslam kardeşliğiyle mücadele ettiklerini, İttihatçıların ve Kemalistlerin aslında tek bir partinin farklı iki ismi olduklarını, Yahudiler’le olan ilişkileri ve İngilizlerle işbirliği içinde olduklarını anlatır.

İkinci bölümde, Kemalistler’in hilafetle yönetimin arasını ayırmalarının dinen yanlış olduğunu, bunun düpedüz İslam şeriatını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığına dikkat çekmek ister.

...