Hit (1278) K-1606

İslamda İmameti Kübra

Yazar Adı : Mustafa Sabri (Şeyhülislam) İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00

İslâm’da İmâmet-i Kübrâ

Mustafa Sabri Efendi’nin bu çalışması, Yunanistan’da bulunduğu sırada çıkardığı “Yarın” gazetesinde yayınladığı yazı dizisinden meydana gelmektedir. Yazılar gazetenin 16 K.E (Aralık) 1927’deki 12. sayısından başlayarak, 12-16, 24, 26-36, 39- 44, 47-48, 52-54, 56, 60-63, 68 ile 70. sayılarında 38 bölümde tefrika edilmiştir. Ancak gazetenin yayını Kasım 1930’da durdurulduğundan makaleler tamamlanmadan kalmıştır. Ayrıca “Peyam-ı İslam” gazetesinin de 1 ve 2. sayılarında da 2 bölüm daha yayınlanmıştır. Böylece toplam 40 bölümde tefrika edilmiştir. Tamamlanamadığından dolayı bir kitap olarak basılamamıştır. Sadık Albayrak’ın “Hilafet ve Kemalizm” adıyla yayınladığı kitabında bu makaleler bir araya getirilmiştir.

Bu eser Mustafa Sabri Efendi’nin hilafet meselesi hakkında yazılmış en önemli eseri sayılabilir. Mustafa Sabri Efendi eserde, Müslümanları ümmet için hilafet düzeninin çok elzem olduğuna ve bu düzeni tekrar oluşturmaya çalışmaları gerektiğine ikna etmeye çalışmaktadır.

Ayrıca Mustafa Sabri Efendi, İttihatcılar’ın ve Kemalistler’in içteki ve dıştaki siyasetlerine, hilafetin ilgasından çok az önce Mısır’a gidişinde karşılaştığı eziyetlerine, İslam hilafetinin anayasa ve idare için gerekli bir düzen olduğuna ve son olarak ta Ali Abdurrazık’ın (Ö.1966) “ el-İslam ve Usulü ’l-Hükm” adlı kitabının tenkidine yer verir.

...