Hit (1449) K-1569

el Fetavaz Zahiriyye

Yazar Adı : Buhari, Zahirüddin İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-21 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Fetâva’z-Zahîriyye

Zaman içinde ortaya çıkan (nevâzil ve vâkıât) fıkhî konulara dair fetvaların toplandığı bir eserdir. Bedreddin el-Aynî (ö. 855/1451), bu fetvalardan çok gerekli olanları seçerek el-Mesâ’ilü’l-Bedriyyetü’l-münteħabe mine’l-Fetâva’z-Zahîriyye adlı eserini meydana getirmiştir. el-Fetâva’z-Zahîriyye’nin Süleymaniye Kütüphanesi’nin çeşitli bölümlerinde on sekiz kadar yazma nüshası vardır (meselâ bk. Fâtih, nr. 2379, 2380, 2381; Mahmud Paşa, nr. 253, 254; Süleymaniye, nr. 661, 662; ayrıca bk. Brockelmann, GAL,I, 472; Suppl., I, 652).

...