Hit (1521) K-1484

el Müsnedül Kebir aler Rical

Yazar Adı : Müslim b. Haccac İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Müsnedü’l-kebîr ‘ale’r-ricâl (‘alâ esmâ’i’r-ricâl, ‘ale’s-sahâbe)

Günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen eseri Ebû Avâne el-İsferâyînî’nin ihtisar ettiği belirtilmekte (Kays Âl-i Kays, II/1, s. 235), Muhtasaru Ebî ‘Avâne adlı çalışmanın (DİA, X, 100) bu eser olduğu anlaşılmaktadır.

...