Hit (1918) K-1460

Fethul Gaffar fi Şerhil Menar

Yazar Adı : İbn Nüceym, Zeynüddin İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Fethu’l-gaffâr fî şerhi’l-Menâr (I-II, Kahire 1355)

Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin fıkıh usulüne dair Menârü’l-envâr adlı eserinin şerhidir.

...