Hit (1647) K-1444

el Kıyam İnde Zikri Viladeti Resulillah

Yazar Adı : Halebi İbrahim b. Muhammed İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-11 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Kıyâm ‘inde zikri vilâdeti Resûlillâh

(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4474, 3 varak).

Mevlid merasiminin bid‘at olup olmadığına temas etmeyen müellif, mevlid sırasında Hz. Peygamber’in doğumuyla ilgili bölüm okunduğunda ayağa kalkılmasına karşı çıkarak bunun bir tâzim olduğunu, Allah’tan başkasına tâzimin ise secde, rükû ve kıyam şekillerinde yapılması durumunda bunların sırasıyla haram, tahrîmen mekruh ve tenzîhen mekruh olacağını söyler.

...