Hit (4074) K-142

El Muhtaşar fil ibadat

Yazar Adı : Ahdari, Abdurrahman b. Seyyidi Muhammed es Sagir el Bentiyusi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Muhtaşar fıl-'ibâdât

(Ce­zayir 1324) Mâlikî fıkhına göre yazılmış bir ilmihaldir,

Muhtaşarü'l-Ahdarî ola­rak da bilinir.

Brockelmann'ın Şurûtuş-salât olarak zikrettiği eser bu olmalıdır.

<
...