Hit (1114) K-1408

Kitabüd Dürer fil Fıkh

Yazar Adı : İbn Ebul İz İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-23 Güncelleyen : /0000-00-00
Kitâbü’d-Dürer fi’l-Fıkh

(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 533). Temizlik ve namaz konularıyla ilgili çeşitli soru ve cevaplardan oluşmaktadır.
...