Hit (3435) K-139

El Cevherül Meknun Fi Şelaşeti Fünun

Yazar Adı : Ahdari, Abdurrahman b. Seyyidi Muhammed es Sagir el Bentiyusi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Cevherü'1-meknûn fî (şadefi) şelâşeti fünûn.

Sekkâkinin Miftâhu'l-'ulûm'unun özeti olan Celâleddîn-i Kazvînî'ye ait Telhîşü'l-Miftâh adlı eserin manzum şeklidir.

Eser Ahdarî, Demenhûrî, İbrahim ez-Zebîdî ve Abdul­lah b. Abdullah el-İzzî tarafından şerhedilmiştir.

İsmail Paşa, şerhlerden biri olan Hilyetü'l-lübbi'l-masûn'un Ahdarî tarafından yapıldığını belirtir (bk. îzâhu'l-meknûn, I, 384, 421; Hediyyetü'l-'ârifîn, I, 547)

Brockelmann ise aynı şerhin Demenhûrî'ye ait olduğunu kaydeder (bk. GAL, II, 488; SuppL, II, 706; krş. Serkîs, Mu'cem, I, 407)

<
...