Hit (3218) K-137

Firdevsi İkbal

Yazar Adı : Agehi Muhammed Rıza İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Firdevs-i İkbâl.

Amcası Mûnis'in başlayıp Agehrnin tamamladığı bu eserin Leningrad'da bulunan ve biri müellif nüshası olan iki yazması, karşı­laştırmalı olarak. Munis ve Agehrnin bi­yografileri, nüshaların özellikleri, kay­nakları ve telif safhalarını ihtiva eden bir girişle birlikte, Yuri Bregel tarafın­dan neşredilmiştir (Shlr Muhammad MI-râb Münis-Muhammed Rızâ Mlrâb Âgahî, Firdaıvs al-lqbal History of Khorezm, Leiden 1988). Tamamı Leningrad Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi'nde bulunan bu eserlerden Riyâzü'd-devle ve Zübde-tü't-tevârîh'in ayrıca İstanbul Üniversite­si Kütüphanesi'nde (TY, nr. 82) birer nüs­hası bulunmaktadır

...