Hit (2039) K-1340

Tefsirü Lugatil Kuran

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-20 Güncelleyen : /0000-00-00
Tefsîrü Lugati’l-Kur’ân

(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 161).
...