Hit (2483) K-1303

el Misbahul Mudî Fi Hilafetil Müstazi

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-13 Güncelleyen : /0000-00-00
el-Misbâhu’l-Mudî’ fî Hilâfeti’l-Müstazî
(el-Misbâhu’l-mudî’ bi-fezâ’ili [fî devleti]’l-Müstazî, el-Misbâhu’l-mudî’ li-da’veti’l-İmâmi’l-Müstazî)

Halife Müstazî-Biemrillâh’a ithaf edilip ona nasihat amacıyla kaleme alınan siyâsetnâme türünde bir eserdir. On yedi bölümden oluşan kitabın on birinci bölümünde Emevî halifelerine oldukça sınırlı bir yer ayrılmışken Hulefâ-yi Râşidîn ve Abbâsî halifelerinin hayatlarından örnekler verilir. Daha sonraki bölümlerde geçmiş ha-life ve emîrlerin yaptığı veya kendilerine yapılan nasihatler kaydedilip zühd ve takvâ sahibi idareciler anlatılır. Eseri Nâciye Abdullah İbrâhim yayımlamıştır (Bağdat 1396/1976).
...