Hit (2945) K-1296

Fethu Rabbil Beriyye Aled Dürretil Behiyye Fi nazmil Acurrumiyye

Yazar Adı : Bacuri , İbrâhîm b. Muhammed b. Ahmed (el Beycuri) İlim Dalı : Akaid
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-03-23 Güncelleyen : /0000-00-00
Fethu rabbi’l-beriyye ale’d-Dürreti’l-behiyye fî nazmi’l-Âcurrûmiyye

İbn Âcurrûm’un nahve dair olan Mukaddimetü’l-Âcurrûmiyye’sinin naza çevrilmiş şekline yapılan şerhtir (Kahire 1302).
...