Hit (2614) K-1282

Risale fil Akaid

Yazar Adı : Bacuri , İbrâhîm b. Muhammed b. Ahmed (el Beycuri) İlim Dalı : Akaid
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-03-22 Güncelleyen : /0000-00-00
Risâle fi’l-Akaid

On altı sayfadan ibaret olan bu eser Risâle fi’l-kelâm, Risâle fî ilmi’t-tevhîd adlarıyla da bilinir
(Bombay 1274; Kahire 1289).
...