Hit (2618) K-1199

et-Takrib

Yazar Adı : Kuduri, Ebul Huseyn Ahmed b. Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-08 Güncelleyen : /0000-00-00
et-Takrîb

Kudûrî önce, Ebû Hanîfe ile öğrencileri arasındaki mezhep içi ihtilâfları meselelerin delillerine yer vermeden ele alan tek ciltlik bir nüsha hazırlamış (et-Taķrîbü’l-evvel), daha sonra bunu delillerle zenginleştirerek genişletmiştir (et-Taķrîbü’ŝ-ŝânî).
Eserin bir nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (nr. 18832).<
...