Hit (2251) K-1192

el-İnbah 'ala kaba'ili'r-ruvat

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
el-İnbâh 'alâ kabâ'ili'r-ruvât

el-İsti'âb'ın mukaddimesi mahiyetinde olup el-İstiâb'da geçen râvilerin nesebi ve kabilelerine dair geniş bilgilerin yer aldığı eserde Arap kabilelerinin Câhiliye ve İslâm dönemindeki durumu, fetihlerdeki rolleri ve coğrafî dağılımları gibi konulara temas edilmiştir. Eser önce müellifin el-Kaşd ve'l-ümem'inin sonunda (Kahire 1350), daha sonra İbrahim el-Ebyârî tarafından muhtelif fihristleri yapılmak suretiyle müstakil olarak neşredilmiştir (Beyrut 1405/1985).
...