Hit (2751) K-1150

Şerhu el Çağmini

Yazar Adı : Ubeyd ez Zakani el Kazvini İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
Şerhu'l-Çağmînî

Mahmûd b. Muhammed el-Çağmînî’nin astronomiyle ilgili eseri üzerine yazılmıştır (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 521).
...