Hit (2633) K-1118

el Fıkh el İslami ve Medarisühu

Yazar Adı : Zerka , Mustafa Ahmed Mustafa b. Ahmed Muhammed ez Zerka İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-19 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-21

el-Fıkhü'l- İslâmî ve medârisüh

UNESCO’nun İslâm’ı tanıtmak amacıyla yayımladığı bir eserin İslâm dünyasında büyük tepkiyle karşılanması üzerine aynı kurumun isteğiyle yazılan bir risâledir. Zerka birçok dile tercüme edileceğini dikkate alarak eserinde oldukça sade, veciz bir üslûpla fıkıh ilminin mahiyeti, fıkıh mezheplerinin ortaya çıkışı, İslâm hukukunun günümüzdeki durumu ve tecdidle ilgili bilgiler vermektedir
(Dımaşk 1416/1995).

<
...