Hit (4525) K-1018

Bir Varoluşcunun İman Savunusu

Yazar Adı : Abdullatif Tüzer İlim Dalı : Felsefe
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Bir Varoluşcunun İman Savunusu

Pascal’da Akıl ve İman
Fideizm, hakikate nüfuz etmenin rasyonel düşünme veya ampirik delilden çok imana, aklın Tanrı’ya teslimiyetine dayandığını iddia eder.

Akla karşı takınılan tutum itibariyle iki farklı fideist yaklaşım vardır: radikal ve ılımlı fideizm.

Blaise Pascal’ın (1623-1662) da içinde olduğu ılımlı fideizmde “Tanrı vardır”, aklen ispatlanabilir bir önerme değildir.

Dini anlamanın ön şartı iman etmektir.

Kitap Pascal’ın iman savunusunu, varoluşsal temalar, fideizm ve Gazali’nin görüşleri ekseninde ele alıyor.

160 sayfa, 1. baskı.

<
...