Hit (2125) F-993

Kara Sinekleri Öldürmenin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2021-10-15 Güncelleyen : /2016-06-25

Soru: Hocam, Bediüzzaman "siyah sinekleri öldürmeyin. Onlar kuşcuklar Allah'ı zikrediyorlar, öldürmeniz caiz değildir!" demiş. Bazı sinekler aslında siyah sineklerin bir çoğu çok rahatsız ediyor. Yemeklerin üzerine konması ya da uyku halindeyken yüzünüze gelip konması vs gibi… Bu söz doğru mu bu durumda ne yapmamız gerekiyor? (Ekim-2015)

el Cevab:
Yirmi Sekizinci Lem’a, I, 727-728. Sineklerle ilgili görüşlerini Sinek Risalesi isimli müstakil bir Risâlede ifade etmiş.
Tabiattaki hassas dengelerin korunması gereği çerçevesinde konuya yaklaşmış olsa gerektir.
Efendimiz yemeklere ya da içeceğe düşen Kara sineklerin kanatlarından birinde zehir olduğunu ifade ederek yemek ve su yenilmek durumundaysa sineğin öldürülmesini emretmiştir. 
Buna göre, Dini açıdan Sinek öldürülmesi zarar vermesi ve rahatsız etmesi durumunda caizdir. Hatta gereklidir. 
Zarar vermeyen haşeratın öldürülmesinden uzak durulmalıdır. 
Zarar veren haşere ve hayvanlar öldürülür.

Mülahaza: Adem Oğlu 
RasulullahIm tek kanadı suya süte düşen sineğin diğer kanadını da suya veya süte batırın buyurmuştur. Öldürün buyurmamıştır.

el Cevab: İbn Ömer (ra) a birisi ihramlının sineği öldürülmesinin hükmünü sormuş, İbn Ömer de nerelisin demiş soruyu soran ıraklı deyince, Subhanallah Efendimizin çocuklarının kanını akıtmaktan çekinmeyenlerin sineği öldürmenin hükmünü sorması ne manidar demiş.
---------
Bu konuya biraz daha girersek muhtemelen birisi memleketi kan götürdü siz sinekleri öldürmek caiz mi onunla meşgulsünüz diyecek. 

Sayın Adem Oğlu; 
Peygamberimiz sineği öldürün demedi ama kanadındaki zehrin panzehirini yemeğiniz ya da içeceğinize verin. Bunun için diğer kanadını da yemeğe batırın ( فليغمسه كله) buyurdular. Sıcak yemeğe ya da suya batırılan sinek genellikle ölür. Bu manayı dikkate alarak öldürün dedi yazdım. 
Hac da başına sinek üşüşmeyen verdikleri eziyeti anlamayabilir. 
Yemeğine sinek düşmeyen diğer kanadının da yemeğe batırılması durumunu tecrübe etmemişse sineğin sıcak ya da soğuk sıvıya batırıldığında öleceğini bilmeyebilir. 

Sinek necis ortamlarda üreyip yaşayan bir canlıdır. İlaçla ya da başka bir metodla öldürülmesi caizdir. 
Hatta hac da ihramlıyken de öldürülür. Öldürülmesi ihram yasaklarından değildir. Mübahtır. Efendimiz eziyet eden haşerat ve canlıların öldürülmesine izin vermiştir. 
Bk.[1] 
 
Şu da var ki ''sinekler cehenneme gireceklerdir'' rivayeti de vardır.

Hadisin Metni;
Ebu Hureyre (ra) dan:
''Su kabınıza sinek düşerse sineği içine iyice batırın. Kanatlarından birinde hastalık batırmadığı kanadında da şifası vardır. Sineğin tamamını batırın sonra çıkarıp atın.''[2] 

: إذا وقع الذبابُ فى إناءِ أحدِكم فليغمِسْه فإنَّ فى أحدِ جناحيه داءً وفى الآخرِ شفاءً وإنه يتقى بجناحِهِ الذى فيه الداءُ فليغمِسْه كلَّه ثم ليَنْزِعْه .


 


[1]  Serahsi, el Mebsut, V.191;
Kasani, Bedaiu's-sanai, I.284, 292, 344, 348.

[2]  Buhari, es Sahih, III.1206 h no: 3142;
İbn Mace, es Sünen II.1159 h no: 3505;
Ahmed b Hanbel, el Müsned, II. 229 h no: 7141;
Ebu Davud, es Sünen III.365 h no: 3844;