Hit (2138) F-885

Anneler Günü, Babalar Günü Gibi Etkinlikleri Kutlamanın İslam Dinindeki Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2014-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Anneler günü, babalar günü, gibi etkinlik ve kutlamalar İslam dininde ki hükmü nedir? (11.05.2014) 

el Cevab: Anneler günü, babalar günü, gibi etkinlik ve kutlamalar İslam dininde farzlara tekabül etmektedir.
Kanaatimce medeni zamanların gereği etkinlikler olarak bakılamaz.
---
Bunun manası şudur; anneler günü babalar günü gibi etkinliklere katılınması, bunların kutlanması gayrimüslimlerle ortak zeminde buluşmak manasına gelir.
Gayrimüslimlerle Allah’ın emir ve nehiylerinin uygulanması zemininde değil insanlık ve fıtri yardımlaşma zemininde beraber hareket edilebilir.
Dinimizin hüküm koyduğu zeminlerde onlara benzemekten onlarla ortak zeminde bulunmaktan uzak durulması iman izzetinin gereği ve küfürden teberri etmenin gereğidir.

İbadetler, muamelat ve cezai işlemler konusunda Müslümanlar gayrimüslimlerin inanç ve görgü zemininde bulunmaktan, onlara benzemekten özenle kaçınmalıdırlar.

Salt insani ve fıtri değerlerde ise; '' efendimiz bi'setten sonra da hılful fudul '' a davet edilseydim icabet ederdim '' buyurmuşlardır. İslam izzetine yakışan çerçevede Müslümanlar bütün insanlara ve bütün canlılara değerleri ölçüsünde katkıda bulunmalıdırlar.