Hit (2267) F-830

İşaret Parmağı ve Başparmağa Yüzük Takmanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2003-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: İşaret parmağı ve başparmağa yüzük takmak mekruh diye okumuştum, doğru mu acaba?

 

el Cevab: Ali (ra)dan; “Allah Rasulü (sas) ...bana bu ve buna yüzük takmamı yasakladı. Yani, orta parmakla şehadet parmağına.”[1]

 

Ek;

Müslümanların arasında libas ve giyinme ile ilgili kesif bir boşluk oluşmuş durumda. Yine kadın erkek ilişkileri ve oturması gereken düzlemde de var bu.

 

Mülahaza: Burada yasaklanmış diyorsunuz ama daha önce cevaplamış olduğunuz soruda (aşağıda ki linkte) serbest demişsiniz.Nasıl oluyor?

http://eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/67/Bas-ve-isaret-Parmagina-Yuzuk-Takmanin-Hukmu.asp?LID=TR&ID=67 

 

el Cevab: Sizin sorduğunuz soru işaret parmağın ve baş parmağa yüzük takmakla alakalı hadis hakkında sorulmuş ya da ben öyle algılamışım ilgili hadis sebebiyle. Bu hadis erkeklerin bu parmaklarına yüzük takmamalarını tavsiye ediyor. Yasak erkeklerle alakalı yani.

 

Linkteki soru kadınlar hakkında baş ve işaret parmaklarına yüzük takmalarıyla alakalı bir yasak var mı şeklinde sorulmuş. Kadınların bütün parmaklarına yüzük takmaları caizdir, şeklinde cevap vermişim. Gayrimüslimlere benzeme durumu oluşmamalı diye de uyarmışım. Ziynet olacağından eller NŞA da avret değilse de ziynetlerin gizlenmesine dikkat edilmeli diye de uyarmışım.

 

 


[1] Nesei es Sünen h no: 5225-5302; İbni Mace es Sünen h no: 3648;  Ahmed b. Hanbel el Müsned I.178;