Hit (2745) F-818

Peygamberimizin Soyağacı İle İlgili Kitaplar

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2009-03-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Peygamberlerimizin soy ağacının olduğu kitaplarımız var mı?

 

el Cevab: - el Cevhera fi Nesebi'n Nebiyy ve Ashabihi'laşara, el Berri.
-eş Şeceretun Nebeviyye, ibn el Muberrid.
-Sebaiku'z Zeheb fi Marifet Kabaili'l-Arab, Muhammed Emin el Bağdadi es Suveydi Daru İhyai'l-Ulum Beyrut

İbn Salah’ın da bir risalesi var ama henüz matbu değil.

Bütün siyret kitaplarında en güzeli de Subulul Huda ver Reşad da nesebi hakkında bilgi bulabilirsiniz.