Hit (2317) F-672

İtikaddaki Mezhebim Maturudilik, Amelde Hanefi Mezhebindenim Demenin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Mezhepler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2021-06-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Selamun Aleykum, sorulduğu zaman amelde hanefi/şafii itikadda ise maturidi/eşari mezhebini taklid ediyoruz deriz. Geçenlerde selefi birisi aynen şöyle söyledi. "Neden amelde Hanefisin de itikadda maturidisin, İmam Ebu Hanefi'nin itikadı mı bozuktu?" bu soruya kendimden cevap veremedim, kelami ilminiz olduğunu bildiğim için size sormak istedim? Böyle bir soruya cevabınız ne olur?
 

el Cevab: Selef –Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği

isimli makaleyi okumalısınız.

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Makale/3/Selef-Selefiyye-Kavramlari-ve-Turkce-Akaid-Kitaplarindaki-icerigi.asp

İmam el Maturidi Hanefi fukahasındandır. Aynı zamanda itikadi konularda döneminde gündem olan konulara akli ve nakli yorumlar yapmış ve bunları İmam Ebu Hanifenin el Alim vel Muteallim isimli risalesindeki üslupla yapmış bir ilim adamıdır.

-İmam Ebu Hanife’nin döneminde olmadığı kadar detaylara girdiğinden Hanefiler zamanla Ebu Hanifenin itikadi fetvalarını aşan konularla uğraştıklarında kendilerini İmam Maturidi’nin anlayışıyla ve anlatışıyla ifade etmeye başlamışlardır.

-en Nesefi et Temhid ve Tabsiratul Edille isimli eserlerinde bu durumu ifade eder.

Selefilik diye bir mezhep yakın dönemde uydurulmuştur. Selef akidesi ve halef dönemi izahlarını içeren itikadi eserler vardır.

-Bu uydurma isimli yeni mezhep, Fıkhı Ekber de kendilerinin mezheplerine uygun olduğunu vehmettikleri bazı meseleler sebebiyle Hanefilere bu tür itirazlarda bulunurlar.

-İmam et Tahavi yazdığı Akaid risalesinde İmam Ebu Hanife ve öğrencisi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in itikadını bu eserde toplayıp naklettiğini ifade eder. Bütün İslam aleminde ehli sünnetliğin ölçü kitaplarından birisi tahaviye akaididir ve Selefiyyenin ehli sünnetten ayrıldıkları temel konular onların temsilcilerinin tahaviyye ve düştükleri dipnotlardan kolayca seçilebilir.