Hit (3149) F-522

Küfür İle İlgili Sorular, Küfür Lafızlar, İmanı Bozan Sözler,

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : İmanı Bozan Şeyler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2007-01-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Sinir krizi geçiren birisi haşa 'Allah yok, senin Allah'ın yok ' dese durumu ne olur?

el Cevab: ne dediğini bilmez bir halde söylemişse, bu söz üzerine bir şey gerekmez.
-İyiyi kötüden, menfaatini zararlı olandan ayırt edebilecek bir halde ise Allah yok lafıyla dinden çıkar.
Ama bu sözle muhatabına sen Allahtan korkmadan iş yapıyorsun manasında senin Allahın yok diyorsa, bu muhatabın eleştirisi için söylenmiş bir laftır. Bir şey gerekmez

Mülahaza: Eyüp Gündoğan
Soru: Allah’a ve Peygambere küfür edenin cezası nedir?


el Cevab: İslam fukahası, İslami hükümlerle idare edilen bir ülkede bu cürüm işlenirse küfür haddi -irtidat hükmü uygulanacağı konusunda ittifak halindedirler.
Not: Şer’i cezaları bireyler değil devlet uygular.
Not 2: Hanefi fıkıh ve fetva kitaplarındaki küfür sözler ve küfür olur şeklindeki fetvalarda  bazı mutezili mezhebine mensup hanefi fakihlerinin anlayışlarının rolu var mıdır, ayrıca yazmaya ihtiyaç vardır. 


Soru Sahibi: Selenay Erbas Birinci
Soru: S.a hocam bir kimse Allah birdir demem bacağını kırarım dese bu laf küfür olur mu?


el Cevab: Dini değerlerimizle çelişen bir sözü hükümlendirirken üç şey var mı ona bakarız. (bu üç şart ayetlerle sabit küfür sebebidir)
1-Küfür olduğunu bilmek
2-Küfrü kasdetmek
3-Zorlama olmadan yapmak ya da söylemek
Yukarıdaki söz ''edepsiz bir sözdür''. Ama bu tür sözler, bir fiili kesinlikle yapmayacağını ifade etmek için bazı tür insanlar tarafından söylenilir.
Allah’a iman kastedilerek söylenilmişse tabii küfür söz konusudur. 


Soru Sahibi: N. Ay
Soru: Bazı alimlere göre, müminin ağzına sövmek küfrü gerektirir. Ama bazılarına göre ise bu küfrü gerektirmez, günahtır sadece; küfür değildir. Bir kimse; "nasılsa bu davranış bazılarına göre küfür değildir" diye düşünerek ve bu konuda bir icma ve ittifak olmamasına dayanarak bir müminin ağzına sövse, küfür olur mu? Bunu yaparken, bu davranışın bazı alimlerce küfür sayıldığını biliyor; ama bu konuda alimler arasında bir ittifak ve icma olmamasına dayanarak, "bazı alimler buna küfür demiş ise de tüm alimler aynı görüşte değil. Küfür olmaz herhalde" diye düşünerek bu işi işliyor. Bu kişi kafir oldu mu?


el Cevab: Mümine sövmek fısk onu öldürmek (kanını helal kabul ederek) küfür olur.
Mümine sövmek hiçbir surette direkt küfür olmaz.
Dolayısıyla hiçbir ilim adamı mümine sövmek küfür olur da demez.


Soru: Musa Erkin
Bir insana farzı anlatıyorsun o adam da sana bir an yemişim farzını derse dinden çıkar mı? (28.7.2013)


el Cevab: Kuran ve sahih sünnet verilerini incelediğimizde dinden çıkışın üç temel şartı olduğunu görürüz. 
1- söz, fiil ya da itikadın küfür olduğunu bilmek.
2- bu söz fiil ya da itikadla küfrü kasdetmek
3- bu söz fiil y ada itikadı zorlama olmadan seslendirmek. Söylemek… 
Bu üç şart aynı anda bir küfür içerikli ifade ya da davranış ya da itikadde oluşmazsa sahibi büyük günah sahibidir. Ona kafir ya da mürted denilmez. 
Bu çerçevede ''yemişim farzını'' argosunu telaffuz eden bir insan, Allah’a isyan için bunu söylediyse, bununla farzın reddini kastediyorsa ve farzın kabul edilmemesinin küfür olduğunu bilerek bunu söylediyse mürted olur.


Soru Sahibi: Süheyla Yazar
Soru:  Dine Kuran'a küfreden bir adamla evli kalmak caiz midir? Bu yüzden boşanılabilir mi? (13 Aralık 2015)

el Cevab:
Dini açıdan dine kurana küfreden mürteddir. Mürtedin nikahı dini açıdan zaten düşer. Medeni nikah ise sonlandırılmalıdır.