Hit (2784) F-424

Müctehidlerin Mezheplerine Uymayanların Fıkhi Durumu Nedir?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Mezhepler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2022-11-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: 1-Bu zamanda, bu dört hak mezhepten birine uymayan, bid’at sahibi olup Cehenneme gider.
2-İslamiyet’i bozulmaktan koruyan onların çalışmasıdır. Onlara uyan kurtulur. Onlara uymayan sapıtır, herkesi de sapıtmaya çalışır.
3-Bir müctehidin ictihadın da yanıldığını da hiç kimse bilemez. Başka âlimin farklı ictihadı bu ictihadın yanlış olduğunu gösteremez. Allahü Teâlâ, ictihada sevab verdiği için hiç bir ictihada yanlış denemez. Bu ictihadla amel edenler de sevap kazanır.

el Cevab:
c1.
Dört mezhebe uymak ve dört mezhebin ana çerçevesi olana delillere dayanarak hareket etmek (tabii bu ilmi altyapı ya sahip olunursa) şeklinde olmalıdır. Zamanımız da ve önce ki zamanlarda bağlısı kalmamış mezhep kurmamış fetvalarını yaymamış çok sayıda ilim adamı vardır. Onları batıl ilan etmemek gerekir.

c2. İslamiyet Allah’ın koruması ile kıyamete kadar mahfuzdur. Başta müctehidler olmak üzere sahabe ve sonraki dönem müslümanları ve hepimiz Allah’ın dininin emanetçileriyiz. Ama dini koruyan yüce Allah’tır. Bu dinin özelliği son din olması ve Allah’ın korumayı vadettiği din olmasıdır. Diğer şeriatlerin korunması ilahi hikmet gereği ümmetlerine bırakılmıştı ve onlarda Allah’ın dinini tahrif ettiler.

c3.Bir müctehidin ictihadın da yanıldığı bilinebilir. Örneğin; Hanbeliler çok sayıda fetva da yanılmışlardır. Ama bu yanılmanın bilinmesi başka bir şeydir. İctihadın gereğinin kutsallığı başka bir şeydir.
İctihad ictihadı nakzetmez, demek ictihadların hepsi doğrudur demek değildir. Müctehidlere ictihadları ve fetvaları konusunda baskı yapılamaz demektir. Çünkü müctehidin fetvası ilmi araştırmasının neticesidir. İctihad sıfatını taşıyan birine fetva sorup amel eden birisi Allah katında mazurdur. Fiiline karşılık ecir umması caizdir.