Hit (3022) F-384

Laiklik Ve Demokrasi İçin Didinmiş Bir Siyasi Liderin Cenaze Namazının Kılınmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Cenaze Namazı
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2016-11-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Ehli Sünnet itikad metininde kıble ehlinin tekfir edilemeyeceği yazılıyor. Ama aynı itikad metninde Allah'ın arş'da oturduğuna inanmanın küfür olduğu da yazmakta. Vehhabiler bu itikada sahipler. Buna benzer bir sorun laikliği savunan ama Müslümanım diyen insanlar içinde geçerli. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Bir yandan Kuran'da Maide Suresi 44. ayette Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirdir yazmakta,bir yandan ehli kıble tekfir edilmesin denilmekte.Laiklik ve demokrasi için didinmiş bir siyasi liderin yada kişinin cenaze namazı kılınır mı? Bu kişilere rahmet okunur mu?

el Cevab: Ehli kıble temel İslam değerlerini hayatlarında ikame edenler ve zaruratı diniyyeye uygun inanç ve amel sergileyenlerdir.
-Buna rağmen bir konuda iman dairesinden çıkaracak bir inanç-amel-ahlak gözlemlenirse, bu insanı iman dairesinden çıkarır.
-Allah arşta oturuyor itikadı, zarıratı diniyyeye muhalif bir inançtır. Allahın bir mekana girmesi ve hulul inancını zaruri olarak gerektirir. Buna göre İslam dairesi dışına çıkılmış olur.

-Laiklik uygulaması bir şeydir. Onun doğruluğuna inanmak bir şeydir. Dini açıdan din işlerinin devlet işlerinden ayrılması manasında laiklik itikadı sahibini İslam dışına çıkarır.
Herkesin dini inançlarını baskı görmeden yaşaması manasında laiklik, sahibini dinden çıkarmaz.
Müslümanların azınlıkta olduğu bir ülkede laikliği savunmak, sahibini dinden çıkarmaz. Müslümanların zayıf olduğu durumlarda da bu ilkenin savunulması sahibini dinden çıkarmaz.
-Ülkemizdeki siyasi liderlerin laikliği savunmaları gerçekten laik olmaları ve siyaseten savunmaları şeklinde olabilir. Dinin devlet işlerinden ayrılması manasında inanıp savunmak sahibini İslam dairesinden çıkarır. Burada bir helalin haram bir haramın helal itikad edilmesi esası ihlal edilmiş olur.
Ama siyaseten savunanlar, mazurdurlar. Namazları kılınır.

NOT: Bu konuda akaid dersleri grubunda, İman Amel İlişkisi, Büyük Günahlar Ve Ehli Kıble Ehli Kebira Arasındaki Fark, Ehli Kıblenin Tekfir Edildiği 23 Mesele ve Ehli Kıblenin Tekfir Edilmesinin Hükmü konularını içeren bölümleri okumalısınız.

https://www.facebook.com/groups/112796125470559/