Hit (3338) F-262

Bir Bayanın Bayan Doktor Varken Erkek Doktora Muayene Olmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Gusül,Muayene
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2001-10-14 Güncelleyen : /2019-05-04

Soru: Bir bayan erkek doktora muayene olsa mesela göğüs hastalıkları doktoruna gibi gusül alması gerekir mi?

el Cevab: Sadece dokunma sebebiyle -muayene olan insanın- gusül abdesti alması gerekmez. 
- Bir şekilde (dokunma sebebiyle -ya da etkileşim sebebiyle ''mezy'' gelme durumu oluşsa abdest yenilenmesi gerekir. 
- Bir şekilde(dokunma olsun ya da olmasın) ''meni'' gelse o zaman gusül abdesti alınması gerekir. 
- Rahim kontrollerinde de durum aynıdır. elle ya da bir kontrol ünitesiyle yapılan kontroller sebebiyle gusül abdesti alınması gerekmez. Ama mezi ya da meni gelmesi durumu oluşursa onların hükümlerine göre hareket edilir.

- Mümin kadınların avretlerinin ancak ''dini zaruretler'' çerçevesinde kadın ya da erkek doktorlara açılması caiz olur. Kadın doktor varken erkek doktora ancak yalnızca erkek doktorun faydalı olacağı kesin kanaati oluşursa gidilmesi caiz olabilir. 
- Doktorların '' gerekli '' nitelemeleri dini açıdan zaruret kavramına denk gelmeyebilir. 
bu sebeple anne adaylarının çocuk sağlığıyla alakalı kitap okumaları eğitim almaları gibi, hamilelikle alakalı fıkhi bilgileri hamilelik öncesi dönemde öğrenmeleri dinen gereklidir.

 

Mülahaza: Muhammed Ates 
Kadin doktor varken kadının erkek doktora gitmesinin cevazını veren kaynak nedir sorabilir miyiz?

 
el Cevab:
Kadın doktor varken erkek doktora NŞA da elbette muayene olunması caiz olmaz. 
Fiziksel dokunuş olmadan muayene ve tedavi imkânı varken, de fiziksel muayene caiz olmaz.
---
Kadın doktor olsa da bir alan da ve ya hastalıkta uzman olan bir erkek doktora muayene zarureti bazı durumlarda oluşabilir. 
--
Elbette hiçbir Müslüman Allah ve Rasulünün emir ve nehiylerini görmezden gelerek, haram olan bir fiili hastalık bahanesiyle çiğnemek durumunda olmaz. Hastalık bahanesiyle haramları çiğnemeye yol arayanlar zaten haram mı-helal mi sorusu sormazlar.

 

Mülahaza: Muhammed Ates 
Onu biliyoruz mübarek kardeşim, lakin yukarda ki yazında ki kaynağı soruyorum, amenna ve saddakna "kolaylastırınız zorlastırmayınız müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz" buyruluyor, lakin bu konudaki haram olan bir fiiliyatın caiz olmasına sebep nokta sadece ve sadece olum tehlikesi varsa ve kadın doktor yoksa, yine erkek içinde aynı açıdan ele almak gerek tabi, ülkemizde ve çevremizde istemediğimiz kadar imkân ve doktor varken faydalı olması durumunda veya gerekli görülmesi derken kimin gerekli göreceği de meçhul tabi (şahıs mı, gidilen doktor mu, heyet mi vs.) Gerekli görülmesi ile kadın nasıl erkeğe, erkek nasıl kadına haram olan bölgeleri görmesine müsaade eden caizlik boyutuna getiren kaynağı soruyorum, hani yanlıştır deme salahiyet ve içtihadi bir bilgiye sahip bir şahsiyet olduğumu da düşünmüyorum, fakat mazur görürseniz ki bu küçük bir konu değil. Bu ictihadi bilgi hangi şahıs ve kaynağa ait onu bilmek istiyorum.

 

el Cevab: Kadınların erkeklerin avretlerine; erkeklerin de yabancı kadınların avretlerine zaruret sebebiyle bakmasının hükmüdür. 
-İslam fıkhında zaruret: hayati tehlike ve ya şiddetli ağrı, dayanılmaz sıkıntı hallerine verilen isimdir. 
Bazı ihtiyaçlar da zaruret hükmünde kabul edilir. 
---
Sorduğunuz fetvanın kaynağı olarak 
Hanefi fıkhında bkz.[1] 

Ek 1:
Zaruretler ve zaruret mesabesindeki ihtiyaçlar çerçevesinde kadının erkeğin, erkeğin de kadının avretine bakmasının cevazı hakkında da; kaynaklarına bkz.[2]

Ek 2:
Bu fetva; 
-Tedavi olmanın meşru oluşuyla alakalı genel dini naslara ve efendimizin kadınların erkekleri tedavisi için izin vermesi sünnetine dayanır. 
Efendimiz savaşlarda yaralanan erkekleri tedavi etmeleri için yanında çok sayıda sahabi hanımı götürmüş ve onların erkekleri tedavi etmelerine izin vermiştir. 
-Bu konu da müminlerin icması da fıkıh kitaplarında ve hadis kitaplarında nakledilir.

 

 

[1] -ibn Nuceym, el Bahr er Raik VIII.218 

[2] -el Haskafi, ed Durr el Muhtar (ibn abidin... Redd el Muhtar) V.235 vd ;
-el Kasani, Bedaiu's Sanai, V.2953 vd.
 

wife affair woman affair husbands that cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
treatment of aids history of aids aids pictures