Hit (2772) F-246

Zilhicce Ayının İlk On Günü Tırnak Kesmenin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2027-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Bu hadisi şerif müslimin kitabında; 1301 müslim: sayfa 815: (zilhicce ayının)onuncu günü girdiğinde sizden birisi kurban kesmek istediğinde (kendi )saçından ve derisinden hiçbir şeye dokunmasın. Ebu Davud edahi 2-3(2791) Tirmizi edahi 24 (1523) derken riyazus salihinde de hadis 1710 sayfa 227: “kimin kesecek kurbanı varsa zilhicce ayı (nın hilali )girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin”. Sadaka Rasulullah bu hadislere baktığımız zaman birinde 10.gün girdiğinde, öbüründe de ilk on günden bahseder hangisi baz alınacak?

 

el cevab : 
Bu alıntıladığınız rivayetler doğrudur ama mensuhdur.
İmam Ebu Hanife ve Diğer hanefi fukahası buna göre Kurban Kesecek olsa da Zilhicce ayının il 10 günü içerisinde tırnak kesmek sakal vs düzeltmek gibi fiillerin caiz olduğunu fetvaya bağlamışlardır. Evlilik ilişkisi,elbise giymek de yine ittifakla caizdir.

Hanefilerin Delili Aişe ra dan rivayet edilen hadistir. buna göre efendimiz '' ....Kurban kesinceye kadar esasen helal olan birşeyi kendine haram kılmazdı .'' [2]

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحلَّه الله له حتى ينحر الهدي
--------------------------

-Yukarıdaki rivayette sadece 10. gün değil ilk 10 gün kasd edilmektedir.

--------------------------------------------
[1] et Tahavi, Şerhu Meani'l-Asar, IV.182
[2] el Buhari es Sahih, Hno: 1700;et Tahavi, Şerhu Meani'l-Asar IV.182;
et Tehanevi, İlau's-Sünen XVII.292