Hit (3187) F-173

Bidatın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Bidat
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2009-04-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Bid'at-ı Hasene diye bir şey var mıdır? Bid’at'ın iyisi kötüsü olur mu?

 

el Cevab: Dini naslar çerçevesinde iyi bidat kötü bidat ayrımı yapılmaz. Bütün bidatler hatadır günahtır ve kötüdür. Uzak durulması gerekir.

------

İslami -fıkhi bir kavram olarak ise bidat iki türlüdür.
1- Bidat (kötü bidat) dinimizde aslı olmayan efendimizin emirlerine ve örnekliğine uymayan, aykırı olan ama dinden bir değermiş gibi yapılan yada yapılmaya çalışılan her fiil, düşünce ya da inanç bidattır kötü bidattır.

---

2- İyi bidat: Dinimizde aslı olan fillerden bazılarının efendimiz tarafından yapılmamış boyutlarda yapılması ama kitap ve sünnet kültüründen bir değerle de bu fiillerin, düşüncelerin, ya da inançların çelişmemesidir. Bu durumda olan bidatlerin yapılmasından sevab kazanılması ümid edilir.

İyi bidat kavramı bir fıkhi kavramdır.

--------

İslami ilimlerde kavramlar kuran ve sünnetin bütün doğruları ve yanlışları( doğrudur diye niteledikleri ve yanlıştır diye niteledikleri ) şeyler dikkate alınarak konulurlar. Fıkhi kavramlar bir hadisle çelişmez. Ya da bir ayete aykırı olmaz. İyi bidat nitelemesi de her bidat dalalettir her dalalet sahibini ateşe götürür, manasındaki hadisle çelişmez. Dikkat edilirde efendimiz in bu hadisi belirli nitelikteki fiillerden bahsetmektedir. Fakihler buna kötü bidat mezmum bidat demişlerdir.

Efendimizin Allah’ın ve kendisinin emretmediği halde müminler tarafından uygun görülüp yapılan birçok ibadet türünden fiilleri övmesi ile ilgili kuran ve sünnet naslarını inceleyen fakihler bu tür fiillere bidatı hasene iyi bidat nitelemesi yapmışlardır.

Umarım meramım anlaşılmıştır.