Hit (3029) F-147

Peygamber Efendimizin Saçının Uzaması Mucizesi Var Mı?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Akaid
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2021-11-14 Güncelleyen : /2019-05-26

Soru: Cübbeli ahmet hoca efendinin peygamberimizin saçı ile alakalı açıklaması hakkında kanaatiniz nedir?

el Cevab: 
C1-Peygamber efendimiz ya da dini bir meselede bir konu doğru mudur yanlış mıdır karar verilecekse;
1- İnançla alakalı ise akaid; 
2- Fıkıhla alakalı ise fıkıh ya da hadis; 
3- Ahlakla alakalı ise zühd ve takva; 
4- Siyret ile alakalı ise siyret ve tarih kaynaklarına;
Onların da muteber metinlerine müracaat edilir. 
-İslami ilimlerin temel ve diğer metinlerinden birisinde bir bilginin dayanağı varsa o bilgiye itibar edilir.
Dayanağı yoksa o bilgiye itibar edilmez.

C2 - Peygamber efendimizin saçının uzaması diye bir mucizesi yoktur. 
Yüzyıllardan beri korunan ''sakalı şerif''ler de böyle bir durum gözlemlenmemiş; hiçbir siyret, tasavvuf ve akaid metninde efendimizin böyle bir mucizesinden bahsedilmemiştir.

C3- Cübbeli Ahmet, ehli sünnet vel cemaat tasavvuf öğretisi ve kaynak metinlerinin ve anlayışının dışına çıkan bir anlayışın içerisine girmiş olsa gerektir.
NŞA da bir sünni-mutasavvıf ilim adamı bu tür bir yanılgıya pirim vermez.
-Peygamber efendimizin şeriatinin ve hakikatinin öğrencisi bir ilim adamı böyle bir ''sonradan üretme mucizeye'' inanmaz. İnanma lüzumu hissetmez.
-Bu tür şeylere inananların kalp gözü kapalı olsa, mümin firasetiyle bakmıyor olsalar gerektir.

C4 -''minke ileyke'', rivayetini ve ''levlake levlak'' rivayetini  daha önce de ''evvel ma halakallahu nur nebiyyike ya cabir '' ey cabir Allahın ilk yarattığı peygamberinin nurudur, rivayetini tashih eden cümlelerini burada sormuştunuz. Açıklamıştım.
Bakınız:
"Levlake Levlak Le Ma Halektül Eflak" sözü, hadis mi bi bilginiz var mı?
Peygamberimizin Bevlinin İçilmesi Rivayetleri Sahih midir?
اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر - ''Allahın ilk yarattığı peygamberinin nurudur ey Cabir '' rivayeti hadis midir?
Allah Hakkında Alemlerin Efendisi Denilir Mi?

Cebrail as bir perdenin arkasından vahyi alıyordu rivayeti sahih midir?

Yakınlarda bu rivayeti Musannef'te bulduğunu ifade eden bir konuşmasına tesadüf ettim.

İşin hulasası şudur;
Birleşik arap emirliklerinde bir tasavvufi ekol var. Bu ekol efendimizle alakalı bazı mutasavvıfların doğruluğunu öne sürdükleri bazı rivayetlerle alakalı delillendirme gayreti içindedirler. Yıllardır bu hadisin ''Musannef''te olduğunu iddia eder durular. Ama dünya üzerindeki hiçbir nushasında bu rivayet yoktur. En son bir rivayetli nusha buldular demek ki... Bu konu da çalışan bu tasavvufi grup, olur olmaz mucize iddialarıyla meşhurdur. Kendilerini bir şekilde tanırım.