Hit (2449) F-146

Alevilerin Haca Gitmesinin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Hac/ Umre
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2006-08-14 Güncelleyen : /2019-05-26

Soru: Aleviler hacca umreye gidiyor caiz mi? (2014)

el Cevab: Caizdir. Aleviler de müslümandır.
Bildiğim kadarıyla aleviler şehadet getirmiyorlar belki de yanlış biliyorumdur ama şehadet getirmeyenlere müslüman denilir mi?

Mülahaza: Aleviler nasıl Müslüman sayılıyor?

el Cevab: Aleviler müslümandır. İslam inançlarına bağlılık izhar eden hariciler, mürcie şiilerin islam dışına çıkaracak inançları olmayan grupları da müslümandırlar.  ''Ehli kıble kimdir ve tekfir ile ilgili yazıları ''okumalısınız.


Talik:
- Ehli sünnet vel cemaat: kuranı kerim, peygamberimizin sünneti ve sahabenin önde gelenlerinin ve onların anlayışında olanların nakliyle kuran ve sünneti nakleden ve bu anlayışı inançlarda amellerde ve ahlaki değerlerde koruyup esas alan efendimizin ümmetinin adıdır.

- Şiiler genel olarak hz. Ali sevgisi etrafında halkalanan müslümanlarının adıdır.
İçlerinde ehli sünnettten tek farkları hz. Ali diğer raşid halifelerden daha faziletliydi diyenleri olduğu gibi;
Hz. Ali peygamber olacaktı ama cebrail yanlışlıkla vahyi hz. peygambere getirdi… diyen gayri muslimleri de vardır.

Şiilerin islamdan çıktıkları ayrım noktası;
Kuran hakkında= kuran bugün müslümanların elindeki kuran değildir. Gerçek kuran mushafı Fatımadır.  Ehli beytin imamlarının elindedir ve mehdi çıkınca o kuran da ortaya tekrar çıkacaktır.
Bu sebeple müslümanlar o ana kadar masum olan ehli beyt imamlarının buyruklarına itibar etmelidir, diyenleridir.

Sünnet hakkında= sahabenin kuran nakline de sünnet nakline de itibar olunmaz. Çünkü kuran da yazılı olan velayet suresini tahrif ettiklerinden ve hz alinin imamlığını inkâr ettiklerinden dolayı kâfir olmuşlardır, diyenlerdir.
Bizim elimizdeki kurana inandığını söyleyen, kıblemize yönelip namazlarını kılan, zaruratı diniyyeyi inkâr etmeyen şiiler genel islam değerlerine bakılarak tekfir edilmez.

Son dönem hanefi ve ehli sünnet âlimlerinden İbn abidin er resail isimli eserinin ikinci cildinde hangi inanca sahip şiilerin tekfir edileceğini inceleyip 5 kadar temel küfriyyatı itikad edinen şii grubunun tekfir edileceğini diğerlerinin ise doğru ya da yanlış bir tevil sebebiyle ehli sünnete göre tekfir edilmelerinin uygun olmayacağını ifade etmiştir.