Hit (2595) F-1427

Mürted Olan Kişinin Nikahı Bozulur Mu

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Boşanma,Nikah
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : S. Abacı/2021-12-03 Güncelleyen : /0000-00-00
Soru: Dinden dönüp Mürted olan kişinin (kadın veya erkek) nikâhı bozulur mu? Bozulur ise tekrar iman eden kişinin nikâh durumu ne olur? Bozulan nikâhın geri dönüş için belirli bir zamanı var mı?
 
el Cevab: Öncelikle Hanefiler ile diğer mezhepler irtidat ya da din farklılığının nikâhı hemen düşürmesi konusunda farklı tespitler yapmışlardır.
Din farklılığı nikâhı hemen düşürür diyenlerin fetvalarını burada ifade etmeyeceğim.
Hanefilere göre Din farklılığı durumunun oluşmasının akabinde darul islam ya da darul harp de olma farklılığı ve İslam tebliği yapıldığı halde kâfir eşin İslama girmemesi nikâhı düşürmektedir. Bkz.[1]
 
Bu ön bilgilendirmeden sonra sorunuzu 3 başlık altında cevaplayacağım.
1- Gayrimüslim eşlerden birisi İslam ülkesinde ya da İslam ülkesi olmayan bir ülkede Müslüman olmaları durumunda önceki nikâhlarının hükmü:
2- Müslüman eşlerin birisinin İslam ülkesinde ya da gayri İslami bir ülkede irtidat etmeleri durumundaki nikâhlarının hükmü.
3- Nikâh bittikten sonra eşlerden erkek tarafının iman etmesi durumunda nikâhı sonlanan kadınla olan eski nikâhının durumu.
 
1- Gayrimüslim eşlerden birisi İslam ülkesinde ya da İslam ülkesi olmayan bir ülkede Müslüman olmaları durumunda önceki nikâhlarının hükmü:
Hanefilere göre yeni Müslüman olan eşlerin önceki nikâhlarına itibar edilir. Bu merhaleden sonra olay İslam devletinde mi İslam devleti olmayan bir ülkede mi ona göre detaylandırılır ve hükümlendirilir.
İslami kanunlarla yönetilmeyen bir ülkede eşlerden biri iman eder diğeri etmezse iman eden kadın ise üç hayız dönemi bekler ve nikâh bu şekilde sonlanmış olur. Bu arada eşi İslama girerse nikâh devam eder. Eşe İslam telkin edilip eş reddederse de bu durum da dikkate alınır.
 
Olay İslam ülkesinde yaşayan eşler arasında gerçekleşirse Müslüman olan kadın ise nikâh hemen bitmez. Erkeğe İslam olması teklif edilir. Yoksa İslam devleti hukukçusu nikâhı iptal eder ve bu suretle İslam olmadığı için nikâha son verilmiş olur.
İslam devletinde yaşayan eşlerden erkek Müslüman olursa eşi olmazsa, nikâh devam eder. Ancak eşi ehli kitaptan değil ya da ateist ise İslam tebliğine icabet etmezse nikâh düşürülür.
Müslüman bir kadının eş irtidat ederse nikâh yine kadı tarafından düşürülür. Eşlerden erkek irtidat ederse de yine nikâh kadının düşürmesiyle düşer.
Müslümanların yoğun yaşadığı ama islam kanunlarının uygulanmadığı ülkelerde ilim adamlarına sorularak çözüm üretilir. Ya da darul islam olmayan devletlerde uygulanacak hükümler uygulanır. Bkz.[2]
 
2- Müslüman eşlerin birisinin islam ülkesinde ya da gayri islami bir ülkede irtidat etmeleri durumundaki nikâhlarının hükmü.
 
Erkek irtidat ederse de kadın irtidat ederse de nikâhları şüphe izalesine gayret edilmesinini ardından mahkeme tarafından düşürülür.
Mahkemeye olay intikal ettirilemediğinde de nikâh eşlerden birini irtidatta ısrarı durumunda düşer. Ya da iddet akabinde düşer. Bkz.[3]
Ayrıca linkten bkz. Bedruddin el Ayni, el binaye şerhi'l-hidaye
 
 
3- Nikâh bittikten sonra eşlerden erkek tarafının iman etmesi durumunda nikâhı sonlanan kadınla olan eski nikâhının durumu.
Erkek Müslüman olduğunda eski eşi olan kadın henüz evlenmemişse ya da iddeti henüz bitmemişse, kendisin nikâhına eski nikâhıyla geri döner. Yeni nikâha gerek yoktur.
 
Kadın başka birisiyle evlenmiş ise mahkeme kadını ikinci eşten ayrılıp ilk eşe verir. Bu konuda tafsilat vardır. Bkz.[4]
 
 
Mülahaza: Hatice Sümeyye Bayir Hekim
Müslüman ülkedeyiz ama İslama göre karar veren kadı yok sonuçta. Nasıl davranılacak bu durumda?
 
el Cevab: Kadın bir iddet müddeti bekler ve tamamlandığında Müslüman olmayan erkekle olan nikâhı dini nikâhı düşmüş olur. Medeni nikâh mahkemelere başvurularak bitirilmelidir.
 
Mahkemeye olay intikal ettirilemediğinde de nikâh eşlerden birini irtidatta ısrarı durumunda düşer. Ya da iddet akabinde düşer. Bkz.[5]
 
 
Not: Kaynak eserler Arapça İslam fıkhı kaynaklarından verilmektedir. Türkçe bir asli kaynak yoktur.
 

[1] el Kasani, Bedaiu's-sanai, III.619; et Tahavi, Şerhu Meani'l-asar. III.259
[2] et Tahavi , Şerhu Meani'l-asar, III.258,259,260; el Kasani, Bedaiu's -sanai, III.618 vd.
[3] et Tahavi, Şerhu Meani'l-asar, III.258,259,260; ibnu'l-humam, Fethu'l kadir V..396.
[4] el Merğinani , ek Hidaye (maa Fethi'l-kadir) V. 396,397 vd.; et Tahavi , Şerhu Meani'l-asar, III.259; ez-Zeylai, Tebyinu'l-Hakaik II.174 ; el Cessas, Ahkamul Kur'an, III.585
[5] et Tahavi , Şerhu Meani'l-asar, III.258,259,260; İbnu'l-humam, Fethu'l kadir V..396.